สมัครสมาชิก

User

โหลด Application จาก App Store/ Play Store ทำการลงทะเบียนผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือ
พร้อมถ่ายรูปหน้าและหลังบัตรประชาชน กรอกข้อมูลส่วนที่เหลือ และ Scan ใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน

1. สมัครสมาชิก GB Wallet

2. ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP

3. ถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชน

4. กำหนดรหัส PIN
ส่วนตัว 6 หลัก

5. สแกนใบหน้าเพื่อยืนยัน
ตัวตนขั้นตอนสุดท้าย

Partner

เอกสารสำหรับร้านค้า

ร้านค้าบุคคลธรรมดาเอกสารที่ใช้ ได้แก่
  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. Logo ร้านค้า
  3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้สมัคร
  4. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
ร้านค้าที่เป็นนิติบุคคลเอกสารที่ใช้ ได้แก่
  1. หนังสือจดทะเบียนบริษัท
  2. ภ.พ.20
  3. สำเนาบัตรประชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  4. สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  5. Logo บริษัท
  6. เอกสารรับรองอื่นๆ

GB Wallet Application

GB Wallet Company Name Change

We are excited to announce that we will be officially changing our entity name from GB Wallet Company Limited to Xendit Wallet Company Limited.

This change represents our commitment to growth, innovation, and delivering unparalleled value to our customers and partners as a part of our regional brand and group.

This name change will not impact any ongoing business operations or commitments. Our team remains dedicated to delivering the same high-quality services you have been receiving, and have come to expect from us.

Please feel free to reach out to us at info@gbwallet.co if you have any questions or concerns.

…………………………………………..………………………..

เเจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัท จีบี วอลเล็ท

เรียนทุกท่าน

ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะเเจ้งให้ท่านทราบว่าเรากำลังดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท จีบี วอลเล็ท จำกัด เป็น บริษัท เซ็นดิท วอลเล็ท จำกัด

การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นหนึ่งในการความมุ่งมั่นของเราที่จะเติบโต พัฒนานวัตกรรม และส่งมอบคุณค่าแก่คุณลูกค้าในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ระดับภูมิภาค

เราขอให้ท่านมั่นใจว่าการเปลี่ยนชื่อนี้จะไม่มีผลต่อการดำเนินงานธุรกิจหรือความมุ่งมั่นทางธุรกิจของเรา ทีมงานของเรายังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการคุณภาพสูงเหมือนเดิมที่ท่านคุ้นเคย

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อเราได้ที่ info@gbwallet.co