บริการของเรา

User Present

ผู้ใช้งานแสดง QR Code และร้านค้า
ใช้เครื่อง Scan QR เพื่อชำระเงิน

Merchant Present

ร้านค้าแสดง QR Code
ลูกค้า Scan QR เพื่อชำระเงิน

ขั้นตอนการจ่ายเงิน
ผ่านแอป จีบี วอลเล็ท

ตัวอย่างการจ่ายเงิน