ค่าธรรมเนียมบริการของ GB Wallet

ค่าธรรมเนียมของบริการ จำนวนเงิน หมายเหตุ
หมวดการเติมเงิน (ต่อรายการ)
1. เติมเงินผ่านธนาคาร (Direct Debit และ Mobile Banking) ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมวดการใช้บริการต่างๆ (ต่อรายการ)
2. โอนเงินไปยังบัญชี GB Wallet ด้วยกัน ไม่มีค่าใช้จ่าย
3. ถอนเงินไปยังบัญชีธนาคารตนเอง 20 บาท
4. ซื้อสินค้าและบริการ ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมวดการใช้งาน GB Card (Visa prepaid card) (ต่อรายการ)
5. การใช้งานบัตร GB Card
5.1 เปิดใช้งานบัตร Virtual GB Card ไม่มีค่าใช้จ่าย
5.2 ซื้อบัตร GB Card (Physical Card) 150 บาท
5.3 ค่าธรรมเนียมบัตรรายปี ไม่มีค่าใช้จ่าย
5.4 ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่/ทดแทน บัตร GB Card ทุกประเภท 150 บาท
5.5 กรณีลูกค้าปฏิเสธค่าใช้จ่ายผ่านบัตร GB Card (Dispute) ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมวดอื่นๆ (ต่อรายการ)
6. ค่าธรรมเนียมเก็บรักษาเงิน
6.1 ค่าธรรมเนียมรักษาเงิน (กรณีบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 1 ปี) 50 บาท